Målgrupper

Midtbyens Botilbud er et døgntilbud, der henvender sig til udviklingshæmmede voksne med varig og betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Botilbuddet har fokus på nærvær, struktur og anerkendende relationer. Beboerne har alle et stort dagligt behov for pædagogisk støtte, pleje og omsorg.

Alle beboere visiteres gennem Struer Kommune.

Midtbyens Botilbud er et hjem, hvor anerkendende relationer giver en positiv hverdag og udvikling, for den enkelte beboer i et stærkt fællesskab.

Studerendes Erfaring