Pårørende

Midtbyens Botilbud vægter samarbejdet med pårørende højt.
I den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker det, inddrager og involverer vi de pårørende i samarbejdet.

Pårørenderåd: 
Midtbyens Botilbud har et pårørenderåd, som består af 5-7 pårørende, 1 medarbejderrepræsentant og centerlederen. 
Rådet mødes fire gange om året, hvor der drøftes overordnede forhold for hele Midtbyens Botilbud. 
Der udarbejdes referater, som umiddelbart efter mødets afholdelse ligges op på hjemmesiden.

Pårørenderådet:

Bente Bjerre

Allan Steffensen

Jette kvistgaard

Mikael Andersen

Erling Raabjerg

Medarbejder reprænsentanter: Bo Bakbo-Carlsen - Centerleder, Helle Lund Nielsen - Social & sundhedsaaistent

Luk alle
Åben alle

Midtbyens Botilbud vægter samarbejdet med pårørende højt.
I den udstrækning, som den enkelte beboer ønsker det, inddrager og involverer vi de pårørende i samarbejdet.

Vennekreds:
Midtbyens Botilbud har en aktiv og engageret vennekreds, der består af 4-5 pårørende samt 1 medarbejder og centerlederen. 
Vennekredsen arrangerer bla. følgende aktiviteter: bankospil, sangaften, høstfest, udflugter etc.
Medlemskabet koster 75 kr. om året. Ønsker du at blive medlem af vennekredsen, kan du rette henvendelse til kasserer Ragna Pedersen på tlf: 30593609

Vennekredsens program for 2023:

- Februar: Fastelavnsfest

- Marts: Pakkespil

- April: Påskeklip

- Maj: Foårsfest

- Juni: Dagstur til Mariehaven

- August: Kreativ aften - maling på sten

- September: Høstfest

- Oktober: Pakkespil

- November: Julehygge - klip og klister samt æbelskiver og godter.

Vennekredsens medlemmer:
Allan Steffensen
Grethe Andersen
Birthe Olesen
Ragna Pedersen

Medarbejderrepræsentanter:
Helle Majlund og Bo Christensen (centerleder)