Personale

Faggrupperne er:

  • Socialpædagoger
  • Ergoterapeuter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Omsorgsmedhjælpere/plejehjemsassistenter 
  • Kontorassistenter
  • Pedel/altmuligmand

Vores personale er sammensat med fokus på både de faglige og personlige ressourcer og værdier. Der arbejdes med fokus på at skabe "et godt sted at leve" ud fra en mangfoldig vifte af pædagogiske tilgange og metoder. Vi vægter især arbejdet i teams og med kontaktpædagogordningen højt. Ligeledes er medbestemmelse en vigtig del af beboernes hverdag. 

Der er ansat en fast vågen nattevagt, som altid er til at træffe om natten. Nattevagten går rundt i alle afdelinger flere gange i løbet af natten og tjekker, at alle har det godt og trygt.

Vil du arbejde indenfor det socialpædagogiske felt, hvor personlig udvikling, samarbejde og faglighed går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og beboertilfredshed, så se "job hos os" i bjælken til venstre.

Vi er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer kommune.