Indflydelse på hverdagen

I Midtbyens Botilbud arbejder vi med, at sikre beboerne størst mulig grad af indflydelse på eget liv, ved bla. at lytte respektfuldt og inddrage dem i beslutninger, som vedrører deres daligdag.

Beboerne inddrages også i beslutninger og planlægning af aktiviteterne og i tilberedningen af måltiderne.

Vi støtter beboerne i at lære sig selv at kende. Vi støtter beboeren i at vide hvornår, og hvad man har brug for hjælp til, samt hvad man selv kan.
En del af pædagogikken på stedet, er at udfordre beboeren til bedre at kunne selv.

Som beboer i Midtbyens Botilbud er det vigtigt, at man udvikler sig og lærer at klare mest muligt selv.