Aktiviteter

Midtbyens Botilbud støtter op om at beboerne lever et aktivt liv, hvor den enkelte støttes og opmuntres til at deltage i forskellige fritidsaktiviteter. I Struer er der bl.a. mulighed for at gå til: 

  • Ridning
  • Bowling
  • Folkedans
  • Svømning

Aktivitetstilbuddene på Midtbyens Botilbud tager udgangspunkt i den enkelte beboer. Målsætningen er at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende. 

Da bostedet er placeret centralt i byen, er det let at komme rundt på cykel eller på gåben.

Ud over de faste aktiviteter laver bostedet også fælles- og spontane aktiviteter, f.eks. gå- og cykelture, gymnastik, sanseaktiviteter, dans, kreative/musiske aktiviteter samt udflugter.
Der arrangeres desuden en 5 dages ferietur én gang om året i september.

Desuden laver Vennekredsen aktiviteter, der bla. følger årets gang f.eks. julehygge, fastelavnsfest, påskehygge, midsommefest og høstfest. Vennekredsen laver også en årlig udflugt.